Category Archives: ตรวจสอบสิทธิ์

ผลการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนเดือนตุลา2550 งวดที่ 1

กลุ่มงานประกันสุขภาพทำการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้ารอบที่ 1 ของเดือนตุลาคม 2550 กับฐานข้อมูล DBPOP ที่ได้รับจาก สปสช. โดยส่วนที่พบว่าติดสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิ์ข้าราชการ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้นั้น ทางกลุ่มงานฯจะทำการตัดข้อมูลดังกล่าวออก หน่วยบริการทุกแห่งสามารถตรวจสอบจำนวนตามตารางด้านล่าง ส่วนรายชื่อนั้น ได้ดำเนินการส่งกลับให้ทางเมล์ที่ใช้รับส่งข้อมูลลงทะเบียนแล้ว โปรดทำการตรวจสอบอีกครั้ง หากติดสิทธิ์ดังกล่าวจริง ให้ลบออกจากฐานข้อมูลโปรแกรม WelFareUC2ด้วย

ทำความรู้จัก iWelfareUC

iWelfareUC เป็นโปรแกรมลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า โปรแกรมใหม่ที่ สปสช. สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโปรแกรม WelFareUC2 เดิม เหตุที่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากต้องเปลี่ยนสถาปัตยกรรมมาใช้ .NET เพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกับเว็บเซอร์วิสของ สปสช.เองได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ว่าทุกอย่างยังอิงระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างฐานข้อมูลเดิม Features ที่น่าสนใจก็อย่างเช่น

  • การตรวจสอบสิทธิ์ผ่านฐานข้อมูลสปสช.ออนไลน์ได้
  • การมี batch Processing คือตรวจสอบข้อมูลเป็นกลุ่มได้
  • การใช้งานร่วมกับ smart card
  • แก้ปัญหาการนำเข้าข้อมูล DBPOP ให้นำเข้าเร็วขึ้น
  • สามารถตรวจสอบสิทธิ์ย้อนหลังได้
  • รองรับการนำเข้าข้อมูลDBPOP แบบใหม่ (ข่าวเก่า)

หากสนใจทดสอบดูสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้ (ไฟล์ใหญ่มากๆ) และศึกษาวิธีติดตั้งโปรแกรมที่นี่

สปสช.เปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลDBPOP

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แจ้งผ่านทางหน้าเวบถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีส่งข้อมูลDBPOP โดยจะเพิ่มการส่งข้อมูลให้กับหน่วยบริการด้วย โดยหน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรงที่เมนู E-Register โดยใช้ UsernameและPassword เดียวกับที่ใช้ตรวจสอบสิทธิ์ของโรงพยาบาล และจะให้ดาวน์โหลดเดือนละ 3 ครั้ง ตามการเปลี่ยนแปลงของสิทธิ์ ไฟล์ที่ให้ดาวนโหลดก็จะเล็กๆ เพราะจะตัดให้เฉพาะข้อมูล ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งเท่านั้น แต่ก็ต้องใช้กับโปรแกรม iWelfareUC ที่สปสช.จัดทำใหม่เท่านั้น โปรแกรม WelfareUC2 เดิม จะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลนี้ ซึ่งกลุ่มงานประกันสุขภาพ จะจัดประชุมชี้แจงเร็วๆนี้ ในระหว่างนี้เราก็ใช้ โปรแกรมเดิมในการลงทะเบียนได้ไม่มีปัญหาครับ หน่วยบริการใดจะลองเข้าไปดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับ ลองเข้าไปดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ ถ้าเข้าระบบไม่ได้ยังไงจะได้แก้ไขแต่เนิ่นๆครับ